CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH

Địa chỉ:

42/36D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Tư vấn, cung cấp, thiết kế, giám sát, thi công và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, nước cấp và công trình hạ tầng kỹ thuật;
2. Dịch vụ vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải, nước cấp

Mã số:

GOODVN76923.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

18/12/2023 – 17/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: