CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI LONG ĐÌNH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI LONG ĐÌNH

Địa chỉ:

74 Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số 52 Thợ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

ISO 22000:2018

Mã số:

GOODVN76922.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/07/2022 – 25/07/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: