CÔNG TY TNHH MTV HẢI ĐĂNG VĨNH PHÚC (14)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MTV HẢI ĐĂNG VĨNH PHÚC

Địa chỉ:

Trụ sở chính: TDP Hà Châu, Tt Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Bếp ăn: Trường tiểu học Ngọc Thanh B, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Chế biến thức ăn, suất ăn sẵn
(Food code: CIII)

Mã số:

GOODVN768-1423.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

24/01/2024 – 23/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: