HỘ CÁ THỂ VŨ THỊ GẤM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ CÁ THỂ VŨ THỊ GẤM

Địa chỉ:

Thôn 2, Xã Việt Hải, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Khoai sọ Mùn Ốc
Diện tích sản xuất: 5000 m2
Sản lượng dự kiến: 25 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN76323.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/12/2023 – 27/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: