BỆNH VIỆN QUÂN Y 109

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  BỆNH VIỆN QUÂN Y 109

Địa chỉ:

Phố Tô Hiến Thành, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;
2. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế

Mã số:

GOODVN7623.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

30/03/2023 – 29/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: