HTX SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ VĨNH TIẾN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HTX SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ VĨNH TIẾN

Địa chỉ:

Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Lúa (BC15)
Diện tích sản xuất: 10 Ha
Sản lượng dự kiến: 132 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN76223.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/12/2023 – 27/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: