HTX NẤM VĨNH PHONG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HTX NẤM VĨNH PHONG

Địa chỉ:

Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Nấm (Nấm sò, Nấm đùi gà, Nấm Mỡ)
Diện tích sản xuất: 0,25 Ha
Sản lượng dự kiến: 54 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN76023.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/12/2023 – 27/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: