CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC PHƯƠNG NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC PHƯƠNG NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 48 Đường Da1-1, Khu Phố 3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Khu chế biến: Thửa đất số 6131, Tờ bản đồ số 43, Khu phố Đồng Sổ, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Cung cấp suất ăn công nghiệp
(Food code: CIII, E)

Mã số:

GOODVN75923.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/01/2024 – 04/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: