CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ DỊCH VỤ ĐẤT ĐAI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ DỊCH VỤ ĐẤT ĐAI

Địa chỉ:

Trụ sở: Thôn An Thái, Xã Yên Phong, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Văn phòng đại diện: Tổ Dân Phố 2, Phường Him Lam, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên,Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính
2. Tư vấn dịch vụ: Kê khai đăng ký cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Việt Nam

Mã số:

GOODVN75523.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/12/2023 – 27/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: