CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MMS (QCVN)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MMS

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 81, Đường Cách mạng tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất 1: Đường tỉnh 833, Ấp Bình Điện, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An, Việt Nam
Sản xuất 2: Tổ 2, Ấp Hội Thanh, Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

QCVN 01 – 190:2020/BNNPTNT

Phạm vi:

Nguyên liệu thức ăn chăn nuô

Mã số:

GOODVN75323.HQ

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/02/2024 – 19/02/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: