CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MMS

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MMS

Địa chỉ:

Số 81, Đường Cách mạng tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Kinh doanh nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
(Food code: FII)

Mã số:

GOODVN75323.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/02/2024 – 19/02/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: