HỢP TÁC XÃ NHÀ XANH TOÀN CẦU

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ NHÀ XANH TOÀN CẦU

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 100, Ngõ 42, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Văn phòng giao dịch: 149 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Kinh doanh sản phẩm cao su thiên nhiên;
2. Kinh doanh hạt chia và các sản phẩm từ cây chia

Mã số:

GOODVN751A23.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

29/01/2024 – 28/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: