CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SAVOR VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SAVOR VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số nhà 108, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Đóng gói: 63 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Đóng gói và kinh doanh nguyên liệu trong chế biến thực phẩm
(Food code: FI)

Mã số:

GOODVN750A23.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/04/2024 – 12/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: