CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN II

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN II

Địa chỉ:

Số 8 – C11, Phố Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 220kV;
2. Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 500kV

Mã số:

GOODVN74923.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/01/2024 – 14/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: