CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HOA PHƯỢNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HOA PHƯỢNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 56 Nguyễn Văn Linh, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Phạm Dùng, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và phân phối các loại sơn tường dạng nhũ tương, sơn công nghiệp, sơn chống cháy

Mã số:

GOODVN74723.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/03/2024 – 05/03/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: