CÔNG TY TNHH BAO BÌ CHEN HUI VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH BAO BÌ CHEN HUI VIỆT NAM

Địa chỉ:

Khu Tiền Trung, Phường Ái Quốc, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất và kinh doanh pallet gỗ, phụ kiện pallet;
2. Thương mại, xuất nhập khẩu bao bì carton, bao bì nilon, bao bì nhựa, bao bì xốp

Mã số:

GOODVN74623.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/01/2024 – 04/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: