CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHƯƠNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHƯƠNG

Địa chỉ:

D20/526B Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Đóng gói thực phẩm: trà, cà phê hạt, cà phê bột, đường cát
(Food code: FI)

Mã số:

GOODVN746-222.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

14/09/2022 – 13/09/2025

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: