CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHƯƠNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHƯƠNG

Địa chỉ:

2516B Ba Tơ, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

1. Sản xuất, phối trộn hàng nông sản: cà phê hạt, cà phê bột;
2. Sản xuất nước màu caramel thực phẩm.
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN746-122.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

14/09/2022 – 13/09/2025

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: