CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM HIKARI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM HIKARI

Địa chỉ:

1553 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

1. Chế biến và cung cấp suất ăn sẵn;
2. Sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm

Mã số:

GOODVN74223.EMS & GOODVN74223.OHS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/01/2024 – 21/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: