CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 7, Liền kề 10, Khu Đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Số 43 Đường Ba Lương Cầu Gỗ, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

Sản xuất đồ nội thất

Mã số:

GOODVN74123.QMS & GOODVN74123.EMS & GOODVN74123.OHS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/12/2023 – 21/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: