HỘ KINH DOANH BÍCH ĐÀO

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH BÍCH ĐÀO

Địa chỉ:

Đường 46B, Ấp Nam, Xã Hòa Long, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh bia thủ công
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN74023.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/01/2024 – 07/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: