CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ HTLOGO VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ HTLOGO VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: K58/03A Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Sản xuất: Lô 271 Khu B1-7 KTĐC Hòa Liên 4, Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và cung cấp đèn chiếu sáng bằng công nghệ LED

Mã số:

GOODVN73923.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

30/01/2024 – 29/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: