CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ JINGZHAN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ JINGZHAN
Địa chỉ: Trụ sở chính: 206 Tân Phước, Phường 06, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ JINGZHAN – Thừa đất số 27,27A, Tờ bản đồ số D2, Đường Việt Hương IP, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
Phạm vi: 1. Sản xuất và kinh doanh các thiết bị điện tử dân dụng;
2. Sản xuất thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 MHz đến 2000 MHz
Mã số: GOODVN73823.QMS
Tình trạng:  Có hiệu lực
Hiệu lực:  08/01/2024 – 07/01/2027
Giám sát lần 1:  Chưa thực hiện
Giám sát lần 2:  Chưa thực hiện
Ghi chú: