CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI ERON VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI ERON VIỆT NAM

Địa chỉ:

Thôn Hạnh Phúc, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất tấm vật liệu chống cháy MGO

Mã số:

GOODVN73623.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/06/2024 – 04/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: