CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC HÀ NAM NINH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC HÀ NAM NINH

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Đường 1A, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Sản xuất: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gạo
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN7324.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

31/01/2024 – 30/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: