CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG MÊ KÔNG THƯƠNG TÍN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG MÊ KÔNG THƯƠNG TÍN

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 26/7A Chánh Hưng, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trạm bơm/ Pump station: 17 Phạm Hùng, Ấp 1, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh Bê tông thương phẩm

Mã số:

GOODVN7323.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

21/03/2023 – 20/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: