CÔNG TY CỔ PHẦN IN VIỆT HÀN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN IN VIỆT HÀN

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thôn Lãm Làng (NR Hoàng Đình Tấc), Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Sản xuất: Khu liền kề KCN Quế Võ, Khu phố Do Nha, Phường Phương Liễu, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

Sản xuất và cung cấp các dịch vụ liên quan đến in ấn và bao bì

Mã số:

GOODVN73023.QMS & GOODVN73023.OHS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/01/2024 – 09/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: