CÔNG TY TNHH MEKONG RIVER

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MEKONG RIVER

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 533/47 Phạm Văn Chí, Phường 07, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Thửa đất số 96, Ấp Mỹ An B, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh nguyên liệu thực phẩm: Thạch dừa
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN72523.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/12/2023 – 11/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: