CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO HỘ LAO ĐỘNG SƠN LINH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO HỘ LAO ĐỘNG SƠN LINH

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 56 Đường Nguyễn Văn Linh, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Sản xuất: Số 10 Đường 355, Khu Phương Lung, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và thương mại đồ bảo hộ lao động (Găng tay)

Mã số:

GOODVN7224.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/04/2024 – 16/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: