CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THẮNG LỢI TOÀN CẦU

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THẮNG LỢI TOÀN CẦU

Địa chỉ:

710/6/14 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Dịch vụ Bảo vệ

Mã số:

GOODVN7223.QMS

Tình trạng: 

Không còn hiệu lực/ Đã hủy

Hiệu lực: 

21/03/2023 – 20/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: