HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HIỆP ĐỨC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HIỆP ĐỨC

Địa chỉ:

Ấp Hiệp Quới, Xã Hiệp Đức, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Chế biến, đóng gói trái cây tươi, trái cây đông lạnh, trái cây sấy

Mã số:

GOODVN72022.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực 

Hiệu lực: 

15/09/2022 – 14/09/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: 

 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ HIỆP ĐỨC