CÔNG TY TNHH TMDV & SX HÀ ANH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TMDV & SX HÀ ANH

Địa chỉ:

Thôn Phú Hạ, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Chế biến các sản phẩm từ gia súc và gia cầm: chân gà, thịt gà, chân giò
(Food code: CI)

Mã số:

GOODVN71523.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/12/2023 – 19/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: