CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN VIỆT NHẬT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN VIỆT NHẬT

Địa chỉ:

Số 106, Đường Tôn Thất Tùng, Phường An Tảo, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, xe cứu thương và nhân viên Y tế

Mã số:

GOODVN71423.QMS

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

19/12/2023 – 18/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: