CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG NGA HẢI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG NGA HẢI

Địa chỉ:

Lô A1 -A2 cụm công nghiệp Đồng Hướng, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất: Rượu trắng, rượu ngâm từ các loại thực vật

Mã số:

GOODVN71223.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

29/12/2023 – 28/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: