CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thửa đất số 566, Tờ bản đồ số 12, Đường ĐT 747, Tổ 4, Khu phố Ba Đình, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Xí nghiệp: Xí nghiệp khai thác và chế biến đá Thường Tân III – Tổ 10, Ấp 3, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Nhà máy: Nhà máy gạch Tuynel Bình Mỹ – Ấp Bình Cơ, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Xí nghiệp: Khai thác và cung cấp đá xây dựng.

Nhà máy: Sản xuất và cung cấp gạch Tuynel.

Mã số:

GOODVN708-123.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/01/2024 – 21/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: