CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ T&T

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ T&T

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 7A/77 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: 79 đường Nhị Bình 10A, Ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh trụ đèn, đèn chiếu sáng công cộng

Mã số:

GOODVN70423.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

19/12/2023 – 18/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: