CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 860/18A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Khu phố Đông, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh thiết bị cơ khí

Mã số:

GOODVN69923.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

01/03/2024 – 01/03/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: