HỢP TÁC XÃ THÁI VƯỢNG ĐẦM HÀ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ THÁI VƯỢNG ĐẦM HÀ

Địa chỉ:

Số 102, Thôn Đồng Tâm, Xã Dực Yên, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất phao nổi HDPE (vật liệu nổi HDPE dùng trong nuôi trồng thuỷ sản);
2. Sản xuất nước giặt, rửa chén bát, nước lau sàn, chất tẩy rửa

Mã số:

GOODVN69523.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

11/12/2023 – 10/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: