CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẮC ĐẠI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẮC ĐẠI

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 10, Xóm 01, khu Hòa Đình, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Sản xuất: Dự án Khu nhà ở DABACO Lạc Vệ, thôn Hộ Vệ, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Cung cấp thiết kế bản in

Mã số:

GOODVN68323.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/12/2023 – 14/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: