CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DA NGUYÊN HỒNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DA NGUYÊN HỒNG

Địa chỉ:

Thôn Nà Loòng, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP

Phạm vi:

Sản xuất gelatin từ da động vật
(Food code: CIV; K)

Mã số:

GOODVN6824.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/03/2024 – 20/03/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: