CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ STARELITE

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ STARELITE

Địa chỉ:

Số nhà 17 Ngõ 35, Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Phối trộn, đóng gói và kinh doanh các loại bột rau
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN68123.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/01/2024 – 11/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: