HTX NÔNG NGHIỆP THUỶ THANH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HTX NÔNG NGHIỆP THUỶ THANH

Địa chỉ:

Thôn Thanh Thủy, Xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên – Huế, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Lúa
Diện tích sản xuất: 14 Ha
Sản lượng dự kiến: 168 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN68023.VIETGAP

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

29/11/2023 – 28/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: