ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA QUẢNG NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA QUẢNG NAM

Địa chỉ:

Số 72 Đường 18/8 Ngọc Thành, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Cung cấp các dịch vụ:
1. Quản lý bảo trì đường thủy nội địa;
2. Điều tiết, khống chế đảm bảo giao thông đường thủy nội địa;
3. Sản xuất và lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa;
4. Thường trực chống va trôi đường thủy nội địa

Mã số:

GOODVN67923.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

02/12/2023 – 01/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: