CÔNG TY TNHH TÍN HỒNG ĐẠT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TÍN HỒNG ĐẠT

Địa chỉ:

Thôn Kép 11, Xã Hương Sơn, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh pallet gỗ

Mã số:

GOODVN67623.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/12/2023 – 11/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: