HTX NÔNG NGHIỆP SONG HÀ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HTX NÔNG NGHIỆP SONG HÀ

Địa chỉ:

Cao Đôi Xã, Xã Lộc Trì, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên – Huế, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Lúa
Diện tích sản xuất: 10 Ha
Sản lượng dự kiến: 120 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN67523.VIETGAP

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

29/11/2023 – 28/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: