CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỨC CẨM PHẢ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỨC CẨM PHẢ

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số nhà 20, Tổ 1, Khu Hai Giếng 1, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Bếp ăn: Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất món ăn và thức ăn chế biến sẵn; chế biến và cung cấp suất ăn sẵn, suất ăn công nghiệp;
2. Kinh doanh và cung cấp: Rau, củ, quả, thịt cá và các thực phẩm bao gói sẵn

Mã số:

GOODVN67423.QMS & GOODVN67423.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

27/11/2023 – 26/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: