CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG MÊ KÔNG (ISO 9001:2015)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG MÊ KÔNG

Địa chỉ:

Số 05, Đường 12, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh bê tông trộn sẵn

Mã số:

GOODVN67323.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/11/2023 – 15/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: