CÔNG TY TNHH TRỪ MỐI VÀ CÔN TRÙNG ĐẠI TOÀN VIỆT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TRỪ MỐI VÀ CÔN TRÙNG ĐẠI TOÀN VIỆT

Địa chỉ:

34/2B Bình Chiểu, Tổ 1, Khu phố 3, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ diệt mối và các loại côn trùng

Mã số:

GOODVN6723QMS

Tình trạng: 

Không còn hiệu lực/ Đã hủy

Hiệu lực: 

17/03/2023 – 16/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: