CÔNG TY TNHH KHOA HỒNG THÁI NGUYÊN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

 

CÔNG TY TNHH KHOA HỒNG THÁI NGUYÊN

Địa chỉ:

Xóm Đồng Niêng, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương , Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ASTM A500/ A500-13

Phạm vi:

Ống thép carbon hàn và không hàn gia công nguội dạng tròn và định hình

Mã số:

GOODVN67223.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

19/01/2024 -18/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: