CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ GIA LỘC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ GIA LỘC

Địa chỉ:

134 Nguyễn Chí Thanh, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ tổ yến
(Food code: CIV, FI)

Mã số:

GOODVN66823.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/12/2023 – 21/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: